Украинская баннерная сеть

Академік М.Д. Стражеско і розвиток вітчизняної кардіології

27 червня 2002 року виповнилося 50 років після смерті Миколи Дмитровича Стражеска – видатного вченого, терапевта і кардіолога, академіка Академії наук УРСР (1934 р.), Академії наук СРСР (1943 р.) і Академії медичних наук СРСР (1944 р.), Героя Соціалістичної Праці (1947 р.), заслуженого діяча науки УРСР (1934 р.).

Серед наукових праць М.Д. Стражеска особливий інтерес викликали роботи «К вопросу о болезни Адамса–Стокса» (1906 р.), «О периодических колебаниях кровяного давления, зависящих от деятельности сердца» (1908 р.), «Современная диагностика болезней сердца» (1908 р.), «О диагностическом сердечном толчке, диагностическом добавочном тоне и дикротизме пульса при недостаточности кровообращения» (1910 р.), «Строфантин как сердечное средство» (1910 р.), «О клиническом значении определения кровяного давления» (1913 р.). Найбільшого визнання в науковому світі набула опублікована М.Д. Стражеском спільно з В.П. Образцовим  у 1910 р. робота «К симптоматике и диагностике тромбоза венечных артерий сердца», в якій уперше в медичній практиці представлений прижиттєвий класичний опис клінічних проявів коронарного тромбозу, що відкрило нову сторінку вчення про інфаркт міокарда і про ішемічну хворобу серця взагалі.

Одним із найважливіших досягнень діяльності М.Д. Стражеска було створення разом із В.Х. Василенком класифікації недостатності кровообігу, яка була затверджена в 1935 р. на ХІІ Всесоюзному з’їзді терапевтів. Цю класифікацію широко застосовують як вітчизняні клініцисти, так і лікарі та вчені багатьох зарубіжних країн. Вона склала основу для створення подальших класифікацій і групувань патологічних станів у кардіології і не втратила своєї значущості для сучасної медицини.

Згідно з постановою Раднаркому УРСР від 10 березня 1936 р. за проектом М.Д. Стражеско, схваленим Президією Академії наук УРСР, було створено Український інститут клінічної медицини. Очоливши його, Микола Дмитрович розробив нові наукові напрямки розвитку клінічної кардіології, ревматології та багатьох розділів терапії.

Уряд високо оцінив заслуги М.Д. Стражеска: у 1945 р. його нагороджено другим орденом Трудового Червоного Прапора, медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років». У 1947 р. за великі трудові заслуги та у зв’язку з 70-річчям від дня народження Микола Дмитрович удостоєний звання Героя Соціалістичної Праці з врученням ордена Леніна та золотої медалі «Серп і молот».

Сьогодні Інститут кардіології АМН України, що носить ім’я академіка М.Д. Стражеска, продовжує наукові традиції школи терапевтів, кардіологів і ревматологів, розробляє та впроваджує у практику нові медичні технології та стандарти лікування хвороб системи кровообігу.